Pyörän suuntaus

HOFMANN Geolainer 680 3D

HOFMANN 3D-suuntauslaitteet käyttävät uusinta tekniikkaa pyöränsuuntauksessa. Ainutlaatuiset ominaisuudet mahdollistavat säätö- ja vianhakumahdollisuuksia, joita on erittäin hankalaa, ellei jopa mahdotonta tehdä perinteisillä suuntauslaitteilla.

Perinteinen mittaustapa on edellyttänyt akseleiden nostamista, vanteenheiton kompensoinnin ja jousituksen heiluttamista luotettavien mittaustuloksien saamiseksi.

HOFMANN Geoliner 680 3D-suuntauslaitteessa ei ole elektronisia mittapäitä. Pyöriin asennetaan komposiittirakenteiset kohdelevyt, jotka eivät sisällä mitään elektroniikkaa. Kohdelevyjen ja suuntauslaitteen välillä ei tarvita mitään johtimia. Tarkat kamerat tunnistavat pyöriin kiinnitetyt kohdelevyt. Pro 32-suuntausohjelma käyttää kolmiulotteista mallinnusta kunkin pyörän asentokulman laskemiseen. Ajoneuvon nostaminen ja jousituksen heiluttaminen ei ole tarpeellista tarkan mittauksen suorittamiseksi, ellei ajoneuvon valmistaja sitä edellytä. Reaaliaikaiset mittaustulokset mahdollistavat tarkan vianhaun ongelmatilanteissa.